eolymp
Yarışlar

PP1 Week 1 Introduction Part 2

Cəmin kvadratı

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Dörtrəqəmli natural ədədin rəqəmlərinin cəminin kvadratını hesablayın.

Giriş verilənləri

Bir natural dördrəqəmli ədəd n.

Çıxış verilənləri

Verilmiş ədədin n rəqəmlərinin cəminin kvadratını çap edin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
4765
Çıxış verilənləri #1
484