eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 1

Şərt operatoru - 2

Növbəti şərtə uyğun olaraq y-in qiymətini hesablayın:

prb8521.gif

Giriş verilənləri

x (-10000x10000) tam ədədi.

Çıxış verilənləri

Verilmiş şərtə uyğun olaraq y-in qiymətini çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2
Çıxış verilənləri #1
4
Giriş verilənləri #2
20
Çıxış verilənləri #2
8100