eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 1

Binaların nömrəsi

nm nömrəli binaların küçənin eyni tərəfində yerləşdiklərini təyin edin.

Giriş verilənləri

Natural nm (1n, m100) ədədləri.

Çıxış verilənləri

nm nömrəli binalar küçənin eyni tərəfində yerləşirlərsə 1, əks halda 0 çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 2
Çıxış verilənləri #1
0