eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 1

İntervalın daxilində

x-in [a; b] intervalına daxil olduğunu təyin edin. x ədədi o zaman [a; b] intervalına daxildir ki, axb olsun.

Giriş verilənləri

Modulca 109-u aşmayan x, a, b tam ədədləri.

Çıxış verilənləri

x ədədi [a; b] intervalına daxildirsə "YES", əks halda "NO" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4 2 6
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
5 10 15
Çıxış verilənləri #2
NO