eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 1

İntervalın xaricində

x ədədinin [a; b] intervalı xaricində olduğunu təyin edin. x ədədi o zaman [a; b] intervalı xaricindədir ki, x < a, ya da x > b olsun.

Giriş verilənləri

Modulca 109-u aşmayan x, a, b tam ədədləri.

Çıxış verilənləri

x ədədi [a; b] intervalı xaricindədirsə "OUT", əks halda "IN" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
7 2 7
Çıxış verilənləri #1
IN
Giriş verilənləri #2
-5 1 1
Çıxış verilənləri #2
OUT