eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 1

Mərkəzi istilik sistemi

prb219 Kar Karıç Pin ilə on səkkiz saat dalbadal dondurma ilə soyuq südlü kokteyl içdilər. Bundan sonra Kar Karıç qorxulu soyuqdəyməyə tutuldu, Pin isə dostunun evciyinə mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi çəkməyi qərara aldı. İstilik aparatlarının sayı üzrə hesabatlar QOST 800333-90-06* standartına ciddi şəkildə uyğun olmalıdır. Sadəlik üçün Pin sadə batareya almağı qərara aldı.

Yuxarıdakı QOST-un standart 14.1.3 cədvəlinə əsasən hər batareya k kubmetrə bərabər həcmdə havanı qızdıra bilir. Pinin dostu üçün qızdırmaq istədiyi otaq aşağıdakı ölçülərə malikdir:

  • Hündürlüyü - h,
  • Eni - w,
  • Uzunluğu - l

Pinin alması zəruri olan ən az sayda batareyanın sayını müəyyənləşdirin. Amma nəzərə alın ki, Kar Karıçın evciyində havanın temperaturu QOST-dan aşağı olsa o, heç vaxt sağalmayacaq.

Giriş verilənləri

h, w, l, k ( h, w, l ≤ 105, k ≤ 2·109) dörd tam ədəd.

Çıxış verilənləri

Bir ədəd - Pinin alması zəruri olan ən az sayda batareyanın sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2 3 4 1
Çıxış verilənləri #1
24
Giriş verilənləri #2
2 3 4 5
Çıxış verilənləri #2
5