eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 2

Şərt operatoru - 4

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Verilmiş şərtlərə uyğun olaraq, y-in qiymətini hesablayın:

y = \begin{cases} x^3 + 2x^2 +4x - 6, x \ge 0 \\ x^3 - 7x, x < 0 \end{cases}

Giriş verilənləri

x~(-1000 \le x \le 1000) tam ədədi.

Çıxış verilənləri

Verilmiş şərtlərə uyğun olaraq, y-in qiymətini çap edin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
51
Giriş verilənləri #2
-2
Çıxış verilənləri #2
6