eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 2

Su və buz

Vedrəni su ilə doldurub küçəyə qoydular. Küçədə havanın temperaturu t dərəcədir. Əgər t müsbətdirsə - "Water", əks halda - "Ice" çap edin.

Giriş verilənləri

Yeganə t (-109t-109) tam ədədi.

Çıxış verilənləri

Əgər t müsbətdirsə - "Water", t sıfır və ya mənfidirsə - "Ice" çap etməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
Water
Giriş verilənləri #2
-6
Çıxış verilənləri #2
Ice