eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 2

Beşrəqəmli ədəd ardıcıl

Beşrəqəmli natural ədəd verilmişdir. Onun soldan başlayaraq bütün rəqəmlərinin artma ardıcıllığında olduğunu təyin edin. Məsələn, 15689 ədədində bütün rəqəmlər artma ardıcıllığındadır.

Giriş verilənləri

Beşrəqəmli ədəd.

Çıxış verilənləri

Əgər ədədin rəqəmləri artma ardıcıllığındadırsa "YES", əks halda isə "NO" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
15689 
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
12321
Çıxış verilənləri #2
NO