eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 2

Üç eyni rəqəm

Dördrəqəmli natural ədəd verilmişdir. Onun tərkibində düz üç eyni rəqəm olduğunu təyin edin.

Giriş verilənləri

Dördrəqmli natural ədəd.

Çıxış verilənləri

Ədədin tərkibində düz üç eyni rəqəm olarsa "YES", əks halda "NO" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2322
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
2234
Çıxış verilənləri #2
NO