eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 2

Rəqəmlərə bölünmə

Dördrəqəmli natural ədəd verilmişdir. Bu ədədin onun bütün rəqəmlərinə bölündüyünü təyin edin.

Giriş verilənləri

Dördrəqəmli natural ədəd.

Çıxış verilənləri

Ədəd onun bütün rəqəmlərinə bölünürsə "YES", əks halda "NO" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2244
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
2344
Çıxış verilənləri #2
NO