eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 2

Bütün rəqəmlər cütdürsə

Dördrəqəmli ədəd verilmişdir. Onun bütün rəqəmlərinin çüt olmasını təyin edin.

Giriş verilənləri

Dördrəqəmli natural ədəd.

Çıxış verilənləri

Ədədin bütün rəqəmləri çütdürsə "YES", əks halda "NO" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3456
Çıxış verilənləri #1
NO
Giriş verilənləri #2
6082
Çıxış verilənləri #2
YES