eolymp
Yarışlar

PP1 Week 2 Conditionals Part 2

Kvadrat

Dörd natural a, b, c, d ədədləri verilmişdir. Tərəflərinin uzunluğu a, b, c, d olan kvadrat mövcuddursa, verilmiş ədədlərdən hər hansı birinin kvadratını, əks halda No çap edin.

Giriş verilənləri

109-u aşmayan dörd natural a, b, c, d ədədləri.

Çıxış verilənləri

Kvadrat mövcuddursa, giriş verilənlərindən hər hansı birinin kvadratını çap edin. Əks halda No çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
7 7 7 7
Çıxış verilənləri #1
49
Giriş verilənləri #2
9 6 9 6
Çıxış verilənləri #2
No
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"