eolymp
Yarışlar

Оператор розгалуження

Əjdaha

prb36

Hər hansı çarlıqda Əjdaha yaşayırdı. Onun N başı və M quyruğu var idi.

Çar İvan insanları məhv edən bu Əjdahanı məhv etməyi qərara aldı. Bunun üçün xaç analığı Küpəgirən Qarı ona sehrli qılınc hədiyyə etdi ki, əjdahanı da yalnız onunla öldürmək mümkün idi. Əgər onun bir başını üzsən, onun yerindən yenisi çıxacaq, quyruğunu kəssən, onda onun yerindən 2 quyruq çıxacaq. Əgər 2 quyruğunu kəssən bir baş çıxacaq və yalnız 2 başını üzsən heç nə çıxmayacaq.

Əjdaha yalnız o zaman ölür ki, onun bütün başları və bütün quyruqları kəsilmiş olsun. Əjdahanı məhv etmək üçün qılıncla vurulması lazım olan minimal sayda zərbələrin sayını müəyyənləşdirin.

Giriş verilənləri

İki N, M (0 ≤ N, M ≤ 1000) ədədləri.

Çıxış verilənləri:

Yeganə ədəd - qılıncla vurulması lazım olan minimal sayda zərbələrin sayı və ya əgər Əjdahanı məhv etmək mümkün deyilsə, -1.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
3 3
Çıxış verilənləri #1
9
Müəllif Анатолий Присяжнюк