eolymp
Yarışlar

Дерево Фенвика

Bu qətldir!

Bir dəfə detektiv Saykat qətl işini tədqiq etdi. Cinayətin olduğu yerdə o hər bir pilləsində bir ədəd yazılmış pilləkən aşkar etdi. O bundan şübhələndi və bütün keçilən ədədləri yadda saxlamaq qərarına gəldi. Keçilən ədədləri xatırlayaraq o onlarda qanunauyğunluq tapdı. Detektiv pilləkəndəki hər bir ədəd üçün pilləkəndə əvvəlcədən gördüyü və cari pillədəki ədəddən kiçik olan bütün ədədlərin cəmini yazmaq qərarına gəldi. Detektivin gündəliyində yazılmış bütün ədədlərini cəmini hesablayın.

Giriş verilənləri

İlk sətir testlərin t (t10) sayını ehtiva edir. Sonra 2t sayda sətir verilir. İlk sətir pillələrin n (1n105) sayını ehtiva edir. Növbəti sətir pillələrdə yazılmış n ədəd ehtiva edir. Bütün yazılmış ədədlər 0-dan 106-a qədərdir.

Çıxış verilənləri

Hər bir test üçün ayrı sətirdə yekun cəmi verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1
5
1 5 3 6 4
Çıxış verilənləri #1
15