eolymp
Yarışlar

2022 Azerbaijan Round 1, 8-9-10-11 classes

Çəyirtkə və zəncir

Bir gün çəyirtkə həmişəki kimi çəmənlikdə gəzirdi. O, bir zəncirə rast gəldi. Onu bir sual maraqlandırdı zəncirin sonuna çata bilmək üçün onun minimum tullanma bacarığı nə qədər olmalıdır. Qeyd edək ki, zəncir yalnız böyük ingilis hərflərindən ibarətdir və çəyirtkə zəncirdə yalnız saitlərin üzərinə tullana bilər.

Başlanğıcda çəyirtkə zəncirin ən sol simvolunun birbaşa solunda dayanıb və onun məqsədi ən sağdakı simvolun birbaşa sağındakı xanaya getməkdir. Bir sıçrayışda çəyirtkə 1 lə onun tullanma bacarığı arasında istənilən məsafəyə tullana bilər. Müəyyənlik üçün aşağıdakı şəklə baxaq.

prb11338.gif

Qeyd: Saitlər A, E, I, O, UY hərflərindən ibarətdir.

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə böyük ingilis hərflərindən ibarət simvollar sətri S (1S100) verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa bir tam ədəd çəyirtkənin minimum tullanma bacarığını verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
ABABBBACFEYUKOTT
Çıxış verilənləri #1
4
Giriş verilənləri #2
AAA
Çıxış verilənləri #2
1
Mənbə 2022 Азербайджан Раунд 1, 8-9 классы