eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

Rəqəmlər

Mənfi olmayan tam n ədədinin rəqəmlərinin sayını hesablayın.

Giriş verilənləri

Mənfi olmayan tam n (0n2109) ədədi.

Çıxış verilənləri

n ədədindəki rəqəmlərin sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
12343
Çıxış verilənləri #1
5