eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

Funksiya-10

Arqumentləri mənfi olmayan mn (mn) tam ədədləri verilir:

prb2999.gif

Rekursiyadan istifadə etmədən funksiyanın qiymətini hesablayan alqoritmi tərtib edin.

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə iki mənfi olmayan nm (0n, m20) ədədləri verilir.

Çıxış verilənləri

Verilmiş funksiyanın tələb olunan qiymətini verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4 2
Çıxış verilənləri #1
6