eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

Rekursiya - 1

Rekursiv funksiyanı yerinə yetirin:

prb8609.gif

Giriş

Bir tam n ədədi (0n1000).

Çıxış

f(n) funksiyasının qiymətini çapa verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
Çıxış verilənləri #1
15