eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

Qüvvətə yüksəltmə

xn mod m-i tapın.

Giriş verilənləri

Giriş faylında bir sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla x, n, m (1x, m109, 1n107) kimi 3 natural ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylında xn mod m-ə bərabər oan bir ədəd verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2 3 100
Çıxış verilənləri #1
8