eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

Quvvətə yüksəltmə

xn ifadəsinin qiymətini tapın.

Giriş

İki xn natural ədədləri.

Çıxış

xn ifadəsinin qiymətini tapın (nəticənin 1018-dən böyük olmayacağına zəmanət verilir).

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2 10
Çıxış verilənləri #1
1024