eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

Fibonaççi ardıcıllığı

Fibonaççi ardıcıllığı növbəti şəkildədir:

  • a0 = 0
  • a1 = 1
  • ak = ak-1 + ak-2

Verilmiş n üçün an Fibonaççi ardıcıllığının n-ci elementini tapın.

Giriş verilənləri

Yeganə natural n (1n40) ədədi.

Çıxış verilənləri

Fibonaççi ardıcıllığının n-ci elementi.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2
Çıxış verilənləri #1
1
Giriş verilənləri #2
5
Çıxış verilənləri #2
5
Giriş verilənləri #3
8
Çıxış verilənləri #3
21
Mənbə 2012 All-Ukrainian Collegiate Programming Contest Round I Training Contest, April 19