eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

Fibonaççi

Fibonaççi ədədləri aşağıdakı düsturla verilmiş F(n) funksiyasıdır:

F(0) = 1, F(1) = 1, F(n) = F(n - 1) + F(n - 2).

n ədədi verilir. n-ci Fibonaççi ədədini verməli.

Giriş verilənləri

Giriş faylında mənfi olmayan n45 ədədi – Fibonaççi ədədinin nömrəsi verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylına n-ci Fibonaççi ədədini verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4
Çıxış verilənləri #1
5