eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

Nə qədər?

İmtahana hazırlaşan Petya özünün sevimli "Riyazı analiz" dərsindən n müxtəlif şparqalkaları qarşısında düzdü. Belə ki, semestr ərzində Petya lazımı qaydada oxumadığı üçün şparqalkaların sayı o qədər çox oldu ki, onlar hamısı birlikdə bir cibə yerləşmədilər. Onda Petya imtahana götürə biləcəyi şparqalkaların maksimal sayını hesabladı və birdən düşündü, lazım olan sayda şparqalka götürmək üçün neçə variant mümkündür?

Giriş verilənləri

Boşluqla ayrılmış iki nk natural ədədləri. n (1n12) – şparqalkaların ümumi sayı, k (0kn) – Petyanın özü ilə götürə biləcəyi şparqalkaların sayı.

Çıxış verilənləri

Yeganə natural ədəd - n-dən k sayda seçməklə variantların sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 2
Çıxış verilənləri #1
3
Giriş verilənləri #2
4 1
Çıxış verilənləri #2
4
Mənbə The 2012 All-Ukrainian Collegiate Programming Contest Round I Training Contest 19 April 2012