eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

İki ədədin ƏBOB-u

İki natural ədədin ƏBOB-unu (ən böyük ortaq bölənini) tapın.

prb1601.gif

Giriş verilənləri

İki natural ab (a, b < 2 * 109) ədədləri.

Çıxış verilənləri

ab ədədlərinin ƏBOB-unu çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 0.1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
42 24
Çıxış verilənləri #1
6