eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

İki natural ədədin ƏKOB-u

İki natural ədədin ƏKOB-nu (ən kiçik ortaq bölünənini) tapın.

Giriş verilənləri

ab (a, b < 2 * 10^9) natural ədədləri verilir.

Çıxış verilənləri

ab ədədlərinin ƏKOB-nu çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
42 24
Çıxış verilənləri #1
168