eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

Rəqəmlərin ən az cəmi

[m, n] aralığından olan natural ədədlərdən neçəsinin rəqəmlərinin cəmi ən azdır?

Giriş verilənləri

Giriş faylında iki ədəd-mn (1mn106) verilir.

Çıxış verilənləri Çıxış faylında bir ədədi- cavabı yazmaq lazımdır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 100
Çıxış verilənləri #1
3