eolymp
Yarışlar

DSA Week 1

İnşa

Əziz məktəb tapşırığı olaraq bir inşa yazmalıdır. Son tarix yaxındır, lakin Əziz hələ bir şey yazmayıb. Amma o bilir ki, dostu Barış keçən il eyni tapşırığı yerinə yetirib və beləcə Əziz onun inşasını köçürmək qərarına gəlir. Əziz bunun plagiat sistemi tərəfindən aşkar edilməsini istəmir. Buna görə də o, qərara alır ki, Barışın inşasındakı hər bir cümlənin sözlərini tərs sırada yazsın. Bunu etdikdə Əziz hər bir cümlə üçün öz cümləsi ilə orijinal cümlə arasındakı fərqi hesablayır.

Barışın inşası t cümlədən təşkil olunub. Hər bir cümlə unikal sözlərdən ibarətdir.

Cümlədəki sözlərin sayı n olarsa, onda cümləni {1, 2, … , n} ardıcıllığı ilə işarə edə bilərik. Bu zaman Əzizin inşasındakı uyğun cümlə {n, n − 1, … ,1} ardıcıllığı olar.

Əzizin cümləsi ilə orijinal cümlə arasındakı fərqi, cümlədəki hər bir söz üçün bu sözün Barışın cümləsində rast gəlindiyi yer ilə, Əzizin cümləsində rast gəlindiyi yerin fərqinin modulları cəmi ilə hesablaya bilərik. Məsələn, 3 sözdən ibarət bir cümlə üçün, Barışın cümləsini {1, 2, 3} ilə işarə etsək, bu zaman Əzizin cümləsi {3, 2, 1} olacaq və cümlələr arasındakı fərq |1 − 3| + |2 − 2| + |3 − 1| = 4 edir.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə bir tam ədəd t (1t105) – Barışın inşasındakı cümlələrin sayı, növbəti t sətrin hər birində bir tam ədəd ni (1ni109) – i-ci cümlədəki sözlərin sayı verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa hər bir cümlə üçün yeni sətirdən Əzizin və Barışın cümlələri arasındakı fərqi verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 256 MiB
Giriş verilənləri #1
3
4
3
7
Çıxış verilənləri #1
8
4
24
Mənbə Respublika İnformatika Olimpiadası – Yarımfinal Turu 08 Mart 2021