eolymp
Yarışlar

Queue Data Structure

Kitab rəfi

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Məmməd öz kitablarını rəfə düzür. Əgər rəfdə heç bir kitab yoxdursa, o sadəcə onu rəfə qoyur, əgər varsa, onu artıq düzülmüş kitabların ya sağına, ya da soluna qoyur. O kitabları eyni qayda ilə ya sağdan, ya da soldan götürür. Verilmiş informasiya əsasında Məmmədin hərəkətlərini modelləşdirmək və onun götürəcəyi kitabların nömrəsini vermək lazımdır.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə Məmmədin yerinə yetirdiyi əməliyyatların sayını ifadə edən n (1n10000) ədədi verilir. Sonra n sətirdə əməliyyatlar haqqında informasiya verilir. Kitabların rəfə qoyulması əməliyyatının hər biri iki ədədlə verilir. Onlardan birincisi (1 və ya 2) uyğun olaraq kitabın sol tərəfə və ya sağ tərəfə qoyulacağını göstərir, ikinci tam ədəd (0-dan 10000-ə qədər) kitabın nömrəsini göstərir. Kitabın rəfdən uyğun olaraq soldan və sağdan götürülməsi əməliyyatı iki ədədlə (3 və ya 4) ifadə olunur.

Çıxış verilənləri

Hər bir kitabı rəfdən götürmə əməliyyatı üçün götürülən kitabın nömrəsini verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
10
1 1
2 2
1 3
2 7
2 9
3
4
3
3
4
Çıxış verilənləri #1
3
9
1
2
7
Mənbə 2018 Azerbaijan School Competition, II Stage, April 8, Problem H