eolymp
Yarışlar

БГУ Личное Первенство

Matris

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

İki natural nm ədədləri verilmişdir. n sətir və m sütundan ibarət matrisi nümunədə verildiyi kimi, 1-dən n * m-ə qədər natural ədədlərlə doldurun.

Giriş verilənləri

İki natural nm ədədləri (1n, m100).

Çıxış verilənləri

Tələb olunan matrisi verin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
2 3
Çıxış verilənləri #1
1 2 3
4 5 6
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"