eolymp
Yarışlar

БГУ Личное Первенство

Corona2020

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Ziya koronavirusa yoluxduğundan şübhələnir. Buna görə də o öz DNA-sı üzərində araşdırma aparır və hesablamalar nəticəsində ortaya üç müxtəlif müsbət tam ədəd: a, bc çıxarır. Ziya inanır ki, a <> b <> c ifadəsində (<>) işarələrinin yerinə hər hansı bir şəkildə +- operatorlarını yerləşdirməklə 2020 əldə edə bilsə, o, koronavirusa yoluxmayıb, əks halda isə yoluxub. Ziyaya koronavirusa yoluxub yoluxmadığını tapmaqda kömək edin.

Giriş verilənləri

Bir sətirdə üç müxtəlif müsbət tam ədəd a, bc (1a, b, c10^8) verilir.

Çıxış verilənləri

Ziya koronavirusa yoluxmadığı halda a <> b <> c ifadəsinin 2020 verdiyi halı, əks halda isə CORONA sözünü çapa verin.İfadəni çapa verərkən ədədlər və operatorlar arasında boşluq olmamalıdır.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
2019 2020 2021
Çıxış verilənləri #1
2019-2020+2021
Giriş verilənləri #2
2019 2020 2022
Çıxış verilənləri #2
CORONA
Müəllif Rafael Saddatimov
Mənbə Azərbaycan Respublikanın Fənn Olimpiadası , Final , İyun 17 , 2020 il