eolymp
Yarışlar

11.02 Старшая лига

Atın yolu

n×n xanalı şahmat lövhəsi verilir, xanalardan bəziləri kəsilmişdir. Kəsilməmiş xanalardan at gedişi ilə keçməklə ən qısa yolla bir xanadan digər xanaya keçin.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə n (2n50) ədədi verilir. Növbəti n sətrin hər birində n işarə verilir.# işarəsi ilə kəsilmiş xana, nöqtə işarəsi ilə - kəsilməmiş xana, @ - işarəsi ilə (belə işarədən iki dənədir) atın yolunun başlanğıc və son xanası qeyd olunur.

Çıxış verilənləri

Əgər yol qurmaq mümkün deyilsə, "Impossible" verməli. Əks halda girişdəki kimi eyni kartı verin, lakin atın bütün aralıq gedişlərini @ işarəsi ilə işarələyin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.17 MiB
Giriş verilənləri #1
5
.....
.@@..
.....
.....
.....
Çıxış verilənləri #1
.....
.@@..
...@.
.@...
.....
Giriş verilənləri #2
5
@..@.
..##.
.....
.....
.....
Çıxış verilənləri #2
@..@.
..##.
.@@..
...@.
.@...
Giriş verilənləri #3
5
@....
..#..
.#...
.....
....@
Çıxış verilənləri #3
Impossible