eolymp
Yarışlar

Виток 1, Шаг 7 - Линейный массив

Kontroperasiya

Haker Vasili sinif jurnalına yol tapdı və özünün bütün minimal qiymətlərini maksimala dəyişdirmək istəyir. Vasilinin qiymətlərini dəyişdirən, lakin əksinə dəyişdirən proqramı yazın.

Giriş verilənləri

Tək sətirdə Vasilinin qiymətlərinin (100-ü aşmayan) sayı, sonra isə qiymətlərin özü verilir. Bütün ədədlər boşluqla ayrılıb.

Çıxış verilənləri

Düzəldilmiş qiymətləri eyni ardıcıllıqda çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5 1 3 3 3 4 
Çıxış verilənləri #1
1 3 3 3 1
Giriş verilənləri #2
8 5 4 2 2 4 2 2 5 
Çıxış verilənləri #2
2 4 2 2 4 2 2 2
Mənbə Stage II Ukrainian School Olympiad 2011-2012, Berdichev