eolymp
Yarışlar

Виток 1, Шаг 8 - Битовые операции

Vahidi dəyişdirməli

n ədədi verilir. Sizin vəzifəniz - yalnız bit əməliyyatlarından istifadə etməklə ədədin ikilik yazılışında sağdan birinci vahidi sıfırla əvəz etməkdən ibarətdir.

Giriş verilənləri

1n108 ədədi verilir.

Çıxış verilənləri

Yeganə ədədi - dəyişdirilmiş ədədi verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
1
Çıxış verilənləri #1
0
Giriş verilənləri #2
18
Çıxış verilənləri #2
16
Giriş verilənləri #3
196
Çıxış verilənləri #3
192