eolymp
Yarışlar

January 19,20. One-dimentional Dynamic Programming

Üç bir

Üç ardıcıl birin rast gəlmədiyi, yalnız 0 və 1-lərdən ibarət n uzunluqlu ardıcıllıqların sayını hesablayın.

Giriş verilənləri

Ardıcıllığın n (1n105) uzunluğu.

Çıxış verilənləri

Çıxışa axtarılan ardıcıllıqların sayını 12345 modluna görə verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1
Çıxış verilənləri #1
2
Giriş verilənləri #2
4
Çıxış verilənləri #2
13