eolymp
Yarışlar

First steps in C++

1-dən n-ə qədər ədədlərin cəmi

1-dən 100-ə qədər ədədlərin cəmini xüsusi üsulla hesablamaq olar. Biz 1-dən 100-ə qədər ədədləri cütlüklərə bölürük: 1100, 299, 398 və s. Hər bir cütlüyün cəmi 101-ə bərabərdir. Belə cütlüklərin sayı 100 / 2 = 50-dir. Buna görə də cəm (1 + 100) * 100 / 2-ə bərabərdir. Tək sayda toplananların cəmi üçün də eyni düstur istifadə edilir, məsələn, 1 + 2 + 3 = (1 + 3) * 3 / 2 = 6.

Giriş verilənləri

Yeganə n tam ədədi. n ədədi mənfi də ola bilər.

Çıxış verilənləri

1-dən n-ə qədər ədədlərin cəmi. Cəmin 64-bitlik işarəli tam ədədə sıxdığına zəmanət verilir.

Şərh

Əgərn = -3 olarsa, onda cari cəm 1 + 0 - 1 - 2 - 3 = -5-ə bərabərdir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
100
Çıxış verilənləri #1
5050
Giriş verilənləri #2
3
Çıxış verilənləri #2
6
Giriş verilənləri #3
-3
Çıxış verilənləri #3
-5