eolymp
Yarışlar

February 21 - March 3. Dynamic Programming

Mötərizələr

Eyni tipli mötərizələri ehtiva edən ardıcıllığa baxaq. Verilmiş mötərizə ardıcıllığı üçün onun düzgün mötərizə altardıcıllığı olan altardıcıllıqlarının sayını tapın.

Məsələn, "((())())(" ardıcıllığı üçün belə altardıcıllıqların sayı səkkizdir: "((())())", "(())()", "((()))", "(()())", "(())", "()()", "()" və "".

Giriş verilənləri

Giriş verilənləri 300-dən çox olmayan dairəvi mötərizə ehtiva edir.

Çıxış verilənləri

Verilmiş ardıcıllığın düzgün mötərizə altardıcıllıqlarının sayını verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.17 MiB
Giriş verilənləri #1
((())())(
Çıxış verilənləri #1
8