eolymp

Bağban

prb10

Bağban bir gündə N ağac əkdi və hər bir ağacın dibinə bir vedrə su tökməli idi. Ağaclar əkilən gün yağış yağdı, ona görə də bağban ağacları əkildiyi gün deyil, hansısa K-cı gündən başlayaraq suvarmağa başladı.

Əgər sonuncu gün hər bir ağaca 1 / N vedrə su, axırıncıdan əvvəlki gün - 1 / (N-1) vedrə su və s. verilmişdirsə, bütünlükdə hər bir ağaca yarım vedrədən çox su verilməmişdirsə, bağban ağacları neçə gün suvarmamışdır?

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #3
3
Çıxış verilənləri #3
2
Müəllif Анатолий Присяжнюк