eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems

Bağban

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Bağban bir gündə N ağac əkdi və hər bir ağacın dibinə bir vedrə su tökməli idi. Ağaclar əkilən gün yağış yağdı, ona görə də bağban ağacları əkildiyi gün deyil, hansısa K-cı gündən başlayaraq suvarmağa başladı.

Əgər sonuncu gün hər bir ağaca \frac 1 N vedrə su, axırıncıdan əvvəlki gün - \frac 1 {N-1} vedrə su və s. verilmişdirsə, bütünlükdə hər bir ağaca yarım vedrədən çox su verilməmişdirsə, bağban ağacları neçə gün suvarmamışdır?

prb10

Giriş verilənləri

Ağacların sayı N (0 < N ≤ 1000000)

Çıxış verilənləri

Tələb olunan gün sayı.

Nümunə

Giriş verilənləri #3
3
Çıxış verilənləri #3
2
Müəllif Анатолий Присяжнюк