eolymp
Məsələlər

Журавлиний ключ.

Журавлиний ключ.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 256 MiB

За заданим натуральним числом n вивести зображення, яке має 2·n – 1 рядків та n стовпців, утворене символами пропуск та символом ‘>’, як показано у прикладі.

Giriş verilənləri

Одне натуральне число n (n > 1).

Çıxış verilənləri

Вивести зображення (2 × n - 1) × n.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
5
Çıxış verilənləri #1
>  
 >  
 > 
  > 
  >
  > 
 > 
 >  
>