eolymp
Məsələlər

Xoşbəxt biletlər

Xoşbəxt biletlər

İlk üç rəqəminin cəmi n-ə bərabər olan xoşbəxt biletlərin sayını hesablayın. İlk üç rəqəminin cəmi sonuncu üç rəqəminin cəminə bərabər olan altırəqəmli bilet xoşbəxt bilet adlanır.

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə natural n (n27) ədədi verilir.

Çıxış verilənləri

Xoşbəxt biletlərin sayı olan yeganə ədəd.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1
Çıxış verilənləri #1
9