eolymp
Məsələlər

Milçək və hörümçək

Milçək və hörümçək

prb13

Şəkil Klimçuk Daşanındır, 9-cu sinif, 20.10.2010

Ölçüləri AxBxC (uzunluq, en, hündürlük) olan düzbucaqlı boş otaqda yuxudan qalxan milçək döşəmənin üzərinə yıxıldı. Otağın divarlarından hər hansı birində və ya döşəmədə olan hörümçək ona tərəf ən qısa yolla hərəkət etməyə başladı.

Bu zaman o nə qədər məsafə qət edəcəkdir?

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə otağın A, B, C ölçüləri verilir. İkinci sətirdə milçəyin döşəmədəki X1, Y1 və hörümçəyin X2, Y2, Z2 koordinatları verilmişdir.

Bütün giriş verilənləri 500-ü aşmayan tam ədədlərdir.

Çıxış verilənləri

Yeganə bir ədəd - hörümçəyin qət etdiyi məsafə vergüldən sonra 2 rəqəm dəqiqliyi ilə verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
1 1 1
1 1 1 1 0
Çıxış verilənləri #1
0.00