eolymp
Məsələlər

Bəxtsiz dovşan

Bəxtsiz dovşan

Dayanacaqda Vanya və Petyanın da daxil olduğu N sayda sərnişin trolleybusa mindilər. Birinci Vanya bilet aldı. Petya onun biletinə baxdı və gördü ki, biletin nömrəsi sadə ədəddir. Qərara gəldi ki, o da sadə nömrəli bilet alsın. Əgər bilet satanda (konduktorda) biletlərinin nömrələrində rəqəmlərinin sayı alınan biletlərlə müəyyən olunan yalnız bir rulon bilet varsa, Petyanın növbəti dayanacağadək sadə nömrəli bilet almaq imkanı varmı? Əgər rulon qurtarırsa və onda sadə nömrəli bilet yoxdursa, bu halda Petya “dovşan” kimi biletsiz gedəcək və onu uğursuzluq gözləyir.

prb14

Giriş verilənləri

Giriş sətrində iki ədəd: sərnişinlərin sayı və trolleybus biletinin nömrəsi verilir. Biletin nömrəsində rəqəmlərin sayı 6-nı aşmır.

Çıxış verilənləri

Sadə nömrəli bilet almaq üçün Petyanın irəli buraxması lazım gələn sərnişinlərin sayı verilir. Bunu etmək mümkün olmadıqda, çıxışa -1 verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
5 011
Çıxış verilənləri #1
1
Giriş verilənləri #4
6 23
Çıxış verilənləri #4
-1