eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems

Əjdaha

prb16 Hər bir $S$-ayaqlının bir başı var. Birlikdə cəmi $A$ baş və $B$ sayda ayaq olarsa, $K$-başlı əjdahanın ayaqlarının $N$ sayını tapın.

Giriş verilənləri

4 ədəd: $S$, $K$, $A$, $B$ Bütün ədədlər 1000-i aşmır. Ən azı bir əjdaha və bir qırxayaq olduğuna zəmanət verilir.

Çıxış verilənləri

Əjdahanın ayaqlarının sayı. Əgər çıxış verilənləri ziddiyyətlidirsə, çıxışa -1, bir neçə həll variantı olduqda onlardan ixtiyari birini verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
4 7 35 36
Çıxış verilənləri #1
2