eolymp

Əjdaha

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB

Hər bir S-ayaqlının bir başı var. Birlikdə cəmi A baş və B sayda ayaq olarsa, K-başlı əjdahanın ayaqlarının N sayını tapın.

Giriş verilənləri

4 ədəd: S, K, A, B Bütün ədədlər 1000-i aşmır.

Çıxış verilənləri

Əjdahanın ayaqlarının sayı. Əgər çıxış verilənləri ziddiyyətlidirsə, çıxışa -1, bir neçə həll variantı olduqda onlardan ixtiyari birini verməli.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
4 7 35 36
Çıxış verilənləri #1
2