eolymp
Məsələlər

Sadə ədəd

Sadə ədəd

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB

Verilən ədədin sadə olub olmadığını təyin etmək tələb olunur. Sadə ədədin 1-dən və özündən başqa böləni olmur.

Giriş

32 mərtəbəli n natural ədədi verilir.

Çıxış

Ədəd sadədirsə çıxışa "Yes", əks halda "No" sözünü verin.

Nümunə

Giriş verilənləri #1
5
Çıxış verilənləri #1
Yes
Giriş verilənləri #2
12
Çıxış verilənləri #2
No