eolymp
Məsələlər

Домашнее задание

Домашнее задание

Коля по-прежнему пытается пройти тест по теории чисел. Лектор настолько доведен до отчаяния знаниями Коли, что она дает ему каждый раз одну и ту же задачу.

В задаче следует проверить, делится ли n! на n2.

Входные данные

Одно число n (1n109).

Выходные данные

Вывести "YES", если n! делится на n2. Иначе вывести "NO".

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
NO
Mənbə 2010 ACM NEERC Moscow Subregional, Октябрь 24, Задача H