eolymp
Məsələlər

Düzbucaqlılar

Düzbucaqlılar

a, b, c, d həqiqi ədədləri verilir.

Tərəfləri a, b olan düzbucaqlının daxilinə tərəfləri c, d olan düzbucaqlının tam yerləşdiyini təyin edin.

Giriş verilənləri

Giriş faylında bir neçə boşluqla və ya yeni sətrə keçid simvolu ilə ayrılmış a, b, cd həqiqi ədədləri verilir.

Çıxış verilənləri

İkinci düzbucaqlını birincinin daxilində yerləşdirmək mümkündürsə, YES, əks halda NO verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
317 10 11 23
Çıxış verilənləri #1
NO