eolymp
Məsələlər

Суммы цифр

Суммы цифр

Подсчитать количество N-значных натуральных чисел, в которых суммы цифр в двоичной и десятичной системах счисления совпадают. (N = 1..10).

Входные данные

В файле записано натуральное число N (N = 1..10).

Выходные данные

Единственное число - ответ к задаче.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
1
Çıxış verilənləri #1
1
Müəllif Дидковский В.Л., Матвийчук С.В.
Mənbə Stage III All-Ukrainian School Olympiad 2010-2011, Round 1, Zhytomyr