eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Chain Code

Göndərilmiş həllər: 15
Hesablanmış həllər: 3
Həll təqdim etmiş istifadəçilərin sayı: 9
Məsələni həll edən istifadəçilərin sayı: 3
Mürəkkəblik: 67%
Məsələnin mürəkkəbliyi onu doğru həll edən istifadəcilərin sayının bu məsələnin həllini göndərənlərin sayına olan nisbət ilə təyin edilir.