eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Böyük plyus

Böyük plyus

prb1966ACM (_Association for Computing Machinery_) qaydası ilə keçirilən müsabiqənin nəticələr cədvəlinin verildiyi saytda düzgün cavab plyus ilə qiymətləndirilir. Lakin o çox kiçikdir. Ulduzlardan ibarət böyük plyus verin.

Giriş verilənləri

Tam ədəd n (1n100).

Çıxış verilənləri

Nöqtə və ulduzlar ehtiva edən uyğun böyük kvadrat şəkilli "plyus" verin - giriş və çıxış verilənlərinə aid nümunəyə baxın.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1
Çıxış verilənləri #1
.*.
***
.*.
Giriş verilənləri #2
2
Çıxış verilənləri #2
..*..
..*..
*****
..*..
..*..
Mənbə Stage II Ukrainian School Olympiad 2011-2012, Berdichev