eolymp
bolt
Try our new interface for solving problems
Məsələlər

Винни Пух

Винни Пух

Винни Пуху прислали посылку - \textbf{K} литров мёда. Сначала он попытался разлить его в бочонки по \textbf{2} литра, но вот незадача - \textbf{1} литр остался. Потом попытался разлить в бочонки по \textbf{3} литра, и опять осталось \textbf{2} литра. И так далее, пока он не разлил мёд в бочонки по \textbf{N} литров, и у него осталось \textbf{N-1} литров мёда. Определите, какое минимальное количество мёда могли прислать Винни. \InputFile Единственная строка, содержащая целое число \textbf{N} (\textbf{2} ≤ \textbf{N} ≤ \textbf{19}). \OutputFile Вывести требуемое число \textbf{K}.
Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
2
Çıxış verilənləri #1
1
Mənbə Stage II Ukrainian School Olympiad 2011-2012, Berdichev